Manual d'ús

Caselles del calendari

Llegenda de colors


Cada dia del calendari té un color diferent. Aquest color indica l'estat del dia:

  • Gris: Indica un dia futur, aquest dia no es pot obrir
  • Groc: Aquest dia encara no s'ha contestat a la pregunta.
  • Verd: Aquest dia ja s'ha contestat a la pregunta.
  • Micaco: Aquest dia correspon al dia d'avui i al que encara no s'ha contestat la pregunta.

Si el dia ja s'ha obert, apareixerà el logo de la entitat que correspon a aquell mateix dia. Quan tots els dies esitguin oberts es podran veure totes les entitats solidàres que han participat al joc.

Informació de les entitats

Quan feu click sobre un dia en concret, s'obrirà una finestra amb la informació de l'entitat solidària que correspon a aquell dia. A continuació es mostra un esquema de la informació que es pot trobar en aquesta finestra amb l'explicació de cada un dels apartats:


informació de l'activitat

Nom de l'entitat
Logo l'entitat
Pàgina web, feu click aquí per a anar a la pàgina web de l'entitat
En aquest apartat podreu llegir la informació referent a l'entitat, si la informació és molt llarga veureu un ...Llegir més... que quan el clickeu s'acabarà de mostrar tota la informació de l'entitat.
Aquí es mostrarà la pregunta o l'activitat a fer que depèn de cada entitat.
Hi ha 4 tipus de resposta:
      - Resposta de resposta única.
      - Resposta múltiple.
      - Resposta lliure.
      - Relacionar nombres.
Aquest botó serveix per enviar la resposta que acabeu de fer. Només es pot respondre un sol cop, per tant estigueu ben segurs de la resposta que envieu.
Aquest botó serveix per tancar la finestra sense enviar la resposta; si no esteu segurs de quina resposta donar tanqueu la finestra amb aquest botó.
Aquest botó també serveix per tancar la finestra sense enviar la resposta.